Kurs i sosiale medier for bedrifter 9. februar 2017

Kurs i sosiale medier for bedrifter 9. februar 2017

Hvordan kan man som etablerer og bedrift nyttiggjøre bruk av sosiale medier som Facebook, YouTube og Instagram. Det har skjedd en digital revolusjon de seneste årene med hensyn til nye metoder for å bygge nettverk, og det er viktig for bedrifter å se på hvilke muligheter som finnes for å følge med i utviklingen.

På kurset vil vi se på hvordan man som etablerer og bedrift kan utnytte mulighetene som finnes ved å bruke sosiale medier slik som Facebook, YouTube og Instagram. Vi vil gå gjennom praktisk bruk av sosiale medier for å nyttigjøre disse kanalene for å kommunisere med dine kunder.

Omfang: 4 timer
Egenandel: 600 kroner
Sted: Måltdets Hus (bygg I 7) - Ipark Stavanger, Prof. Olav Hanssensvei 7A, Stavanger
Kl: 17-21

Kursholder: Vaardal-Lunde AS v/Kathrine Jølle Wathne, post@kathrine.no - tlf: 481 22 688

NAV kan dekke egenandelen for personer som har avtale med NAV om å delta på Skapes kurs for etablerere.

Kursbetingelser
Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest to dager før kursstart. Link for dette finnes i alle kursbeskrivelser. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn to dager før kursstart, faktureres full egenandel for kurset. Egenandel for Skape´s kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/sted.

NB: Meld deg på via vår kurskalender på www.skape.no/kurskalender - det holder ikke å bare melde seg på her.