Sosiale Medier for bedrifter - 13. november 2017 (Haugesund)

Sosiale Medier for bedrifter - 13. november 2017 (Haugesund)

Hvordan kan man som etablerer og bedrift nyttiggjøre bruk av sosiale medier som Facebook, YouTube og Instagram. Det har skjedd en digital revolusjon de seneste årene med hensyn til nye metoder for å bygge nettverk, og det er viktig for bedrifter å se på hvilke muligheter som finnes for å følge med i utviklingen.

På kurset vil vi se på hvordan man som etablerer og bedrift kan utnytte mulighetene som finnes ved å bruke sosiale medier slik som Facebook, YouTube og Instagram. Vi vil gå gjennom praktisk bruk av sosiale medier for å nyttiggjøre disse kanalene for å kommunisere med dine kunder.

 

Omfang: 4 timer

Egenandel: 650 kroner

Påmeldingsfrist: 4. november 2017

Sted: Gründerloftet - Kubator/S66, Smedasundet 66, Haugesund

Tid: kl 17-21, oppmøte kl.16:50

 

Les mer her