Sosiale medier for bedrifter 2 kvelder - 20. og 22. mars 2018 (Stavanger)

Sosiale medier for bedrifter 2 kvelder - 20. og 22. mars 2018 (Stavanger)

Hvordan kan man som etablerer og bedrift nyttiggjøre bruk av sosiale medier som Facebook, YouTube og Instagram for salg av dine produkter? Det har skjedd en digital revolusjon de seneste årene med hensyn til nye metoder for å bygge nettverk, og det er viktig for bedrifter å se på hvilke muligheter som finnes for å følge med i utviklingen.

På kurset vil vi se på hvordan man som etablerer og bedrift kan utnytte mulighetene som finnes ved å bruke sosiale medier slik som Facebook, YouTube og Instagram. Vi vil gå gjennom praktisk bruk av sosiale medier for å nyttiggjøre disse kanalene for å kommunisere med dine kunder. Kurset er beregnet på etablerere og gründere som trenger en innføring i hvordan man kan markedsføre sin bedrift gjennom sosiale medier.

Les mer om kurset og meld deg på her.