Sosiale Medier for bedrifter (Forsand) - 11. november 2015

Sosiale Medier for bedrifter (Forsand) - 11. november 2015
Hvordan kan man som etablerer og bedrift nyttiggjøre bruk av sosiale medier som Facebook, YouTube, Instagram og Twitter. Det har skjedd en digital revolusjon de seneste årene med hensyn til nye metoder for å bygge nettverk, og det er viktig for bedrifter å se på hvilke muligheter som finnes for å følge med i utviklingen.
Sted: Fosand kommune, Kommunestyresalen, Fossanvegen 380, 4110 Forsand - onsdag 11. november 2015 kl 16:50-21:00
På kurset vil vi se på hvordan man som etablerer og bedrift kan utnytte mulighetene som finnes ved å bruke sosiale medier slik som Facebook, YouTube, Instagram og Twitter. Vi vil gå gjennom praktisk bruk av sosiale medier for å nyttigjøre disse kanalene for å kommunisere med dine kunder!

 

På kurset vil vi blant annet bruke praktiske eksempler fra reiselivet, og vise hvordan man kan fokusere på lokale attraksjoner for å tiltrekke seg kunder.

 

Omfang: 4 timer
Egenandel: 500 kroner
Sted: Forsand kommune, Kommunestyresalen, Fossanvegen 380, 4110 Forsand


Kursholder: Vaardal-Lunde AS v/Kathrine Jølle Wathne, post@kathrine.no


Kursbetingelser

Avmelding kan gjøres, men den må være skriftlig og sendes som e-post til Skape senest to dager før kursstart. Link for dette finnes i alle kursbeskrivelser. Påmeldte som ikke møter, eller sender avmelding senere enn to dager før kursstart, faktureres full egenandel for kurset. Egenandel for Skape´s kurs faktureres etter at kurs er gjennomført. Faktura utstedes av Rogaland Fylkeskommune, men det fremgår at den gjelder Skape kurs, inkl. kurstittel og dato/sted.

 

Påmelding gjøres via Skape sine sider.