Hvordan lage effektive prompts for kunstig intelligens & ChatGPT

18.08.2023

Kunstig intelligens (KI) er en teknologi som har potensial til å forbedre mange aspekter av våre liv, fra helse til utdanning til underholdning. Men for å utnytte dette potensialet, må vi vite hvordan vi kan kommunisere med KI på en klar og presis måte. Det er her prompts kommer inn.

En prompt er en instruksjon eller et spørsmål som vi gir til KI for å få et ønsket svar eller resultat. For eksempel, hvis vi vil at KI skal skrive en oppsummering av en tekst, kan vi gi den en prompt som "Skriv en oppsummering av teksten nedenfor". En prompt består vanligvis av tre elementer: en rolle, en oppgave og et format.

En rolle er den identiteten eller konteksten som vi vil at KI skal anta når den utfører oppgaven. For eksempel, hvis vi vil at KI skal skrive en oppsummering av en tekst som en lærer, kan vi gi den en rolle som "Lærer".

En oppgave er det målet eller formålet som vi vil at KI skal oppnå med prompten. For eksempel, hvis vi vil at KI skal skrive en oppsummering av en tekst, kan vi gi den en oppgave som "Oppsummering".

Et format er den måten eller stilen som vi vil at KI skal presentere svaret eller resultatet på. For eksempel, hvis vi vil at KI skal skrive en oppsummering av en tekst i et e-postformat, kan vi gi den et format som "E-post".

Ved å bruke disse tre elementene, kan vi lage effektive prompts som gir KI tydelige og spesifikke instruksjoner om hva vi vil ha. Dette kan øke sjansene for at vi får relevante og nyttige svar eller resultater fra KI.

For å illustrere dette, la oss se på et eksempel. La oss si at vi vil at ChatPT skal skrive en analyse av et marked for oss som en markedsfører. Vi kan da lage en prompt ved å velge følgende logikk:

- Rolle: Markedsfører

- Oppgave: Analyse

- Format: Tabell

Prompten vår blir da:

"Du er en markedsfører som skal analysere et marked. Skriv en tabell som viser de viktigste faktorene som påvirker markedet, slik som kundesegmenter, konkurrenter, trender og utfordringer."

Når vi gir denne prompten til ChatGPT, vil den prøve å skrive en tabell som svarer til vår instruksjon. Her er et mulig resultat:

Tabellen ble frembrakt i Microsoft Bing Chat etter instrukser i ovennevnte prompt.

Som vi kan se, har vi fått et svar som er relevant og nyttig for vår oppgave. Vi har også gitt ChatPT en klar og presis instruksjon om hva vi vil ha, noe som gjør det lettere for den å forstå og utføre oppgaven.

Dette er bare ett eksempel på hvordan vi kan lage effektive prompts for KI. Det finnes mange andre måter å lage prompts på, avhengig av hva vi vil at KI skal gjøre for oss. Det viktigste er å være tydelig, spesifikk og kreativ når vi kommuniserer med KI.

Vi har laget en illustrasjon som skisserer hva du bør tenke på når du lager prompts og ledetekster når du snakker med kunstig intelligens:

Hvis du vil prøve å lage dine egne prompts for ChatPT, kan du besøke ChatPT's nettside OpenAI og starte en samtale med den. Vi kan også anbefale Microsoft Bing Chat som leverer kunstig intelligens på et høyt nivå og gir mulighet for å skape både tekst og bilder.

Vi håper du har funnet denne artikkelen informativ og interessant. Takk for at du leste!

Microsoft Bing Chat hjalp oss med noe av innholdet i denne artikkelen.

Det finnes mange bøker på Amazon som handler om å skrive prompts - finn bøker om dette ChatGPT her!